Hỏi đáp

Dùng Ô Mộc Khang, phần tóc bạc rồi có đen lại được không?

Câu hỏiTôi bạc tóc năm nay đã 10 năm, tôi muốn hỏi là dùng sản phẩm Ô Mộc Khang thì phần tóc bạc rồi có đen lại được không? Mất bao lâu để đen trở ...

Dùng Ô Mộc Khang có cần kiêng TỎI không?

Câu hỏiTôi bị bạc tóc và hôm vừa rồi tôi có mua sản phẩm Ô Mộc Khang về sử dụng. Tôi không biết là dùng sản phẩm này thì có cần kiêng ăn tỏi hay kh...

Back top