Hỏi đáp

Dùng dầu gội Hà thủ ô có hết bạc tóc không?

Câu hỏiTôi năm nay 36 tuổi, tóc bạc nhiều ở 2 bên thái dương với sau đầu. Hôm nọ tôi có thấy người ta bán sản phẩm dầu gội Hà thủ ô để làm đen tóc....

54 tuổi, bạc nửa đầu, dùng Ô Mộc Khang bao lâu thì có tác dụng?

Câu hỏi Tôi năm nay 54 tuổi và tóc đã bạc nửa đầu. Tôi được biết Ô Mộc Khang có tác dụng cải thiện tình trạng bạc tóc. Vậy tôi muốn hỏi với trường ...

Back top