Hỏi đáp

Dùng dầu gội Hà thủ ô có hết bạc tóc không?

Câu hỏiTôi năm nay 36 tuổi, tóc bạc nhiều ở 2 bên thái dương với sau đầu. Hôm nọ tôi có thấy người ta bán sản phẩm dầu gội Hà thủ ô để làm đen tóc....

Mới bạc tóc được 1 năm, dùng 3 tháng Ô Mộc Khang có hiệu quả không

Câu hỏi Tôi bị bạc tóc mới có 1,2 năm. Tôi được biết Ô Mộc Khang là sản phẩm ngăn ngừa bạc tóc không phải là thuốc. Vậy tôi muốn hỏi, với tình trạn...

Back top