Người dùng chia sẻ

Tóc bạc sớm do STRESS, Dũng đã tìm ra "lối thoát" cho mái tóc như thế nào?

“Nghe đứa bạn nó nói tóc bạc sớm có ảnh hưởng đến thận mà mình lo lắng vô cùng”.Dù không phải ảnh hưởng từ gen di truyền nhưng từ năm 3 ĐH, Dũng đã...

Back top