Tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm là bệnh gì? Nguyên nhân do đâu khiến tóc bạc sớm như vậy?

Ngày nay, tóc bạc xảy ra ở những thanh niên 20 - 25 tuổi, thậm chí còn ở những đứa trẻ cũng đã có dấu hiệu bạc tóc. Hiện tượng bạc tóc xảy ra ở cả ...

Thói quen sai lầm hủy hoại mái tóc của bạn như thế nào?

Có quá nhiều thanh niên bị bạc tóc ở độ tuổi được gọi là “Kẻ đầu xanh”. Tình trạng bạc tóc sớm không chỉ là do vấn đề di truyền mà do chính những t...

Back top